Документи
Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление
  0.18
Правила за пълномощник
  0.06
Общи събрания на акционерите - правила
  0.09
Права на акционерите
  0.09
Политика за сделки със заинтересувани и свързани лица
  0.06
Политика за предоставяне и разпространяване на информация
  0.07
Покупко-продажба на акции
  0.06
Критерии за независимост на одиторите
  0.06
Кодекс за етично поведение
  0.06

Get Adobe Acrobat Reader to view this document.
Copyright © 2016 Powered by SAF Magellan Inc. All rights reserved.
Created by