Информация за търговска сесия: 19.08.2011 г.

Цени Оферти
Максимална цена Минимална цена Последна цена Средна цена Промяна % Продава Купува
- - - - - - -

Борсов символ: 6S2 | Валута: BGN

Loading data for Google Chart...

Виж графика от Българска Фондова Борса

Информация за търговска сесия: 19.08.2011 г.

Пазарни коефициенти (Консолидирани)

P/E P/S P/B P/EBIT ROA ROE
- 0.06 0.79 - - -

Пазарни коефициенти (Индивидуални)

P/E P/S P/B P/EBIT ROA ROE
- - 1.36 - - -
Copyright © 2016 Powered by SAF Magellan Inc. All rights reserved.
Created by