ISIN BG1100020053
Борсов символ 6S2
Тип Обикновени, безналични. Всяка отделна акция дава право на 1(един) глас.
Брой акции 1 716 330
Записан капитал BGN 1 716 330
Free float 31%
Фондова борса Българска фондова борса
Първа емисия Април 2007
Счетоводни стандарти МСС и МСФО
Край на финансовата година 31/12
Copyright © 2016 Powered by SAF Magellan Inc. All rights reserved.
Created by