НОВИНИ

Търсене в Новини. Моля въведете ключова дума в полето по-горе.

ГОДИНА
2018
2018
01/06

Редовно Годишно Общо събрание на акционерите

В секцията За инвеститора >> Общо събрание на акционерите е налична покана за предстоящото Редовно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29 юни 2018 г.
2018
26/04

Годишен финансов отчет за 2017 г.

Уважаеми акционери, в секция Финансови отчети е публикуван Годишен неконсолидиран финансов отчет на САФ Магелан АД за 2017 г.
2018
26/04

Междинен неконсолидиран финансов отчет за III тримесечие

Уважаеми акционери, в секция Финансови отчети е публикуван Междинен неконсолидиран финансов отчет на САФ Магелан АД за трето тримесечие на 2017 г.
Copyright © 2016 Powered by SAF Magellan Inc. All rights reserved.
Created by